Strateginių projektų portfelis

2017 m. Rugsėjo 28 d. Komisija patvirtino strateginių projektų portfelį ir už kiekvieną strateginį projektą atsakingą asmenį (projekto savininką). 

  Strateginis projektas Projekto savininkas Įgyvendinimo data
Aplinkos ministerija
1. Lietuvos teritorijos bendrojo plano parengimas Informacija atnaujinama 2020 m. III ketv.
2. 500 daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) kasmet Marius Narmontas 2020 m. IV ketv.
Energetikos ministerija
3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu Egidijus Purlys 2025 m. IV ketv.
4. Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų vartotojams diegimas Egidijus Purlys 2024 m. I ketv.
5. Papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, statybų projekto įgyvendinimo pradžia  Egidijus Purlys Įgyvendinta
6. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties statybų projekto įgyvendinimas Saulius Bilys 2021 m. IV ketv.
7. Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimas Egidijus Purlys 2024 m. IV ketv.
Finansų ministerija
8. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Darius Sadeckas 2020 m. IV ketv.
9. Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas Daiva Brasiūnaitė Įgyvendinta
10. Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas Darius Sadeckas 2024 m. III ketv.
11. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą Darius Sadeckas 2020 m. IV ketv.
12. Bendrųjų funkcijų konsolidavimas Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre Giedrius Rimša 2021 m. I ketv.
13. Mokesčių reforma Vilius Šapoka 2020 m. IV ketv.
14. Šešėlio mažinimo referma Vilius Šapoka

2020 m. III ketv.

Kultūros ministerija
15. Pilietinio-tautinio, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo atnaujinimas ir visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas Regina Jaskelevičienė 2020 m. I ketv.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
16. Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką Eglė Radišauskienė Įgyvendinta
17. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra Eitvydas Bingelis Įgyvendinta
18. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka Vilma Šilalienė Įgyvendintas
19. Pensijų reforma Linas Kukuraitis 2019 m. IV ketv.
Susisiekimo ministerija
20. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus Laukiama patvirtinimo 2021 m. II ketv.
21. Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus Laukiama patvirtinimo 2027 m. III ketv.
22. Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra Gytis Mažeika 2025 m. IV ketv.
23. Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra Laukiama patvirtinimo 2022 m. IV ketv.
Sveikatos apsaugos ministerija
24. Sveikatos apsaugos struktūrinė reforma Aurelijus Veryga 2020 m. IV ketv.
Švietimo ir mokslo ministerija
25. Švietimo struktūrinė reforma Algirdas Monkevičius 2020 m. IV ketv.
Užsienio reikalų ministerija
26. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas Neris Germanas 2020 m. II Ketv.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
27. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas Marius Skuodis Įgyvendinta
28. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas Marius Skuodis Įgyvendinta
29. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas Marius Skuodis 2019 m. IV ketv.
30. Inovacijų reforma Virginijus Sinkevičius 2020 m. IV ketv.
31. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas Elijus Čivilis 2023 m. IV ketv.
32. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas Marius Skuodis 2020 m. III ketv.
Vidaus reiklalų ministerija
33. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas Česlovas Mulma 2021 m. IV ketv.
34. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą Laukiama patvirtinimo 2020 m. IV ketv.
35. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas bei paskatų sistemos vietos ekonominiam, istoriniam-kultūriniam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas Tautvydas Tamulevičius 2019 m. IV ketv.
Vyriausybės kanceliarija
36. Projektų valdymo principų pritaikymas viešojo sektoriaus reformų įgyvendinimui koordinuoti Lukas Savickas 2020 m. IV ketv.
37. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas Arnoldas Pikžirnis 2020 m. IV ketv.
38.

Vieningos, viešuosius interesus atitinkančios ir į rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas

Živilė Navickaitė - Babkin 2020 m. I ketv.
 

Dokumentai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18