Strateginių projektų portfelis

2017 m. Rugsėjo 28 d. Komisija patvirtino strateginių projektų portfelį ir už kiekvieną strateginį projektą atsakingą asmenį (projekto savininką). 

  Strateginis projektas Projekto savininkas Įgyvendinimo data
Aplinkos ministerija
1. Lietuvos teritorijos bendrojo plano parengimas Informacija atnaujinama 2020 m. III ketv.
2. 500 daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) kasmet Informacija atnaujinama 2020 m. IV ketv.
Energetikos ministerija
3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu Egidijus Purlys 2025 m. IV ketv.
4. Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų vartotojams diegimas Egidijus Purlys 2024 m. I ketv.
5. Papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, statybų projekto įgyvendinimo pradžia  Egidijus Purlys Įgyvendinta
6. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties statybų projekto įgyvendinimas Saulius Bilys 2021 m. IV ketv.
7. Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimas Egidijus Purlys 2024 m. IV ketv.
Finansų ministerija
8. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Darius Sadeckas 2020 m. IV ketv.
9. Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas Daiva Brasiūnaitė Įgyvendinta
10. Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas Darius Sadeckas 2024 m. III ketv.
11. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą Darius Sadeckas 2020 m. IV ketv.
12. Nacionalinio bendrųjų funkcijų paslaugų centro įsteigimas Giedrius Rimša 2020 m. I ketv.
13. Mokesčių reforma Vilius Šapoka 2020 m. IV ketv.
14. Šešėlio mažinimo referma Vilius Šapoka 2020 m. III ketv.
Kultūros ministerija
15. Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas Informacija atnaujinama 2020 m. IV ketv.
16. Pilietinio-tautinio, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo atnaujinimas ir visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas Informacija atnaujinama 2020 m. I ketv.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
17. Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką Eglė Radišauskienė Įgyvendinta
18. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra Eitvydas Bingelis 2018 m. IV  ketv.
19. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka Vilma Šilalienė Įgyvendintas
20. Pensijų reforma Linas Kukuraitis 2019 m. IV ketv.
Susisiekimo ministerija
21. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus Paulius Martinkus 2021 m. II ketv.
22. Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus Paulius Martinkus 2027 m. III ketv.
23. Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra Ričardas Degutis 2025 m. IV ketv.
24. Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra Gediminas Vaitkevičius 2022 m. IV ketv.
Sveikatos apsaugos ministerija
25. Sveikatos apsaugos struktūrinė reforma Aurelijus Veryga 2020 m. IV ketv.
Švietimo ir mokslo ministerija
26. Švietimo struktūrinė reforma Informacija atnaujinama 2020 m. IV ketv.
Užsienio reikalų ministerija
27. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas Neris Germanas 2020 m. II Ketv.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
28. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas Marius Skuodis Įgyvendinta
29. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas Marius Skuodis Įgyvendinta
30. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas Marius Skuodis 2019 m. IV ketv.
31. Inovacijų reforma Virginijus Sinkevičius 2020 m. IV ketv.
32. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas Elijus Čivilis 2023 m. IV ketv.
33. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas Marius Skuodis 2019 m. IV ketv.
Vidaus reiklalų ministerija
34. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas Česlovas Mulma 2020 m. III ketv.
35. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą Darius Urbonas 2020 m. IV ketv.
36. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas bei paskatų sistemos vietos ekonominiam, istoriniam-kultūriniam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas Arūnas Gražulis 2019 m. I ketv.
Vyriausybės kanceliarija
37. Pokyčių koordinavimo sistemos sukūrimas Lukas Savickas 2020 m. IV ketv.
38. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas Arnoldas Pikžirnis 2020 m. IV ketv.
39. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas Živilė Navickaitė - Babkin 2020 m. I ketv.
 

Dokumentai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18