Lietuvos pažanga - kaip jos siekiame?

 

 

Čia galite rasti informaciją dėl 2021–2030 metų nacionalinės pažangos programos rengimo:

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas

2021–2030 metų nacionalinės pažangos programos rengimo medžiaga

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas atliekamas pagal 2018 m. liepos 31 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 14P-45  tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir ūkio subjektų grupės UAB „PricewaterhouseCoopers“, UAB „ESTEP Vilnius“.

2021–2030 metų nacionalinės pažangos programos medžiaga parengta Vyriausybės kanceliarijos, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei ekspertais.

Darnaus vystymosi tikslų rinkinys parengtas „Kurk Lietuvai” projekto  „Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi tikslų integravimas į valstybės strateginius dokumentus“ rėmuose.

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 metų pavasarį patvirtino Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Strategija yra valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai visuomenės susitarimas, jos sąmoninga valios ir apsisprendimo išraiška, kviečianti įtvirtinti vertybes ir kartu kurti modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančią stiprią valstybę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodį atnaujino Valstybės pažangos tarybą. Taryba palaiko bendravimą ir skatina pažangos idėjų svarstymą visuomenėje, imasi lyderystės Atviro pažangos forumo „Lietuva 2030“ veikloje. Ji taip pat atlieka nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir rezultatų stebėseną. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais vertina Strategijos iniciatyvų aktualumą ir yra atsakinga už kasmetinių pažangos darbų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą Vyriausybei.

2019 m. sausio 14 d. įvyko pirmas atnaujintos Valstybės pažangos tarybos posėdis. Posėdyje buvo aptarti valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimas ir būsimos Valstybės pažangos tarybos 2019–2020 m. veiklos kryptys ir darbai.

Aktuali informacija:

Protokolas_nr_1_2019-01-14.pdf

VPT_pristatymas_2019-01-14.pdf

VPT_darbo_reglamentas_2019-01-14.pdf

LT2030_rodiklių_apžvalga_2019-01-14.pdf

2019 balandžio 26 d. aštuntą kartą surengtas Atviras pažangos forumas „Lietuva 2030“. Vienas iš Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo instrumentų – atviras pažangos forumas. Į forumą įtrauktos suinteresuotos šalys turi galimybę aktyviai dalyvauti, mokytis ir, pritaikydamos įgytas žinias ir patirtį, efektyviau prisidėti prie Lietuvos pažangos strategijos įgyvendinimo tikslų ir siekiamų pokyčių.

Šį kartą forumo dalyviai diskutavo apie pagrindinius Lietuvos ateities iššūkius, Vyriausybės darbus, vykdomas reformas ir jų tinkamumą sprendžiant šalies raidos problemas.

Renginyje taip pat buvo kviečiama diskutuoti dėl 2021–2030 metų nacionalinėje pažangoje programoje siūlomų nustatyti strateginių tikslų, atskleidžiančių siekiamus pokyčius visose viešosios politikos srityse per artimiausius 10 metų, siekiant užtikrinant ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

Aktuali informacija:

Programa_2019-04-26.pdf

Orijana_Mašalė_Pažangos_forumas_2019-04-26.pdf

Klaudijus_Maniokas_Pažangos_forumas_2019-04-26.pdf

Lukas_Savickas_Pažangos_forumas_2019-04-26.pdf

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-13