Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Viso per 2017-2020 m. suplanuota įvykdyti 786 veiksmus.

Per 2017 m. - 2019 m. II ketv. laikotarpį buvo suplanuota įvykdyti 484 veiksmus (62 proc. viso plano veiksmų).

2019 m.  I-II ketv. buvo suplanuota įvykdyti 53 veiksmus, iš jų įvykdyti 32 veiksmai (60 proc.), vėluojama įvykdyti 21 veiksmą (40 proc.).

 

 

 

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

Bendra statistika:

  • Nuo Plano gyvendinimo pradžios iki 2018 m. pabaigos buvo suplanuota įvykdyti 54 proc. visų Plano veiksmų (427 iš 789 vnt.).
  • 2019 m. kovo 1 d. duomenimis, Vyriausybė įvykdė 367 veiksmus, t. y. 86 proc. nuo visų 2017–2018 m. laikotarpiui suplanuotų veiksmų (427 vnt.) arba 47 proc. visų Plano veiksmų (789 vnt.).

2017–2018 m. veiksmų vykdymas pagal ministerijas

Pažangos ataskaitos:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-26