Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

Bendra statistika:

  • Nuo Plano gyvendinimo pradžios iki 2018 m. pabaigos buvo suplanuota įvykdyti 54 proc. visų Plano veiksmų (427 iš 789 vnt.).
  • 2019 m. kovo 1 d. duomenimis, Vyriausybė įvykdė 367 veiksmus, t. y. 86 proc. nuo visų 2017–2018 m. laikotarpiui suplanuotų veiksmų (427 vnt.) arba 47 proc. visų Plano veiksmų (789 vnt.).

2017–2018 m. veiksmų vykdymas pagal ministerijas

Pažangos ataskaitos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-11