Žurnalistų akreditacija

Prašymų registracija nuolatinei akreditacijai Vyriausybėje 2019 metams baigėsi.

Norėdami gauti vienos dienos leidimą įeiti į Vyriausybės rūmus, kreipkitės į Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrių el. p. spauda@lrv.lt.

SVARBU: jeigu išeinate iš darbo, akreditacijos kortelę būtina grąžinti. Kortelę galite grąžinti Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriui.

Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės taisyklės

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18