Žurnalistų akreditacija

Kvietimai teikti anketas ilgalaikei akreditacijai Vyriausybės kanceliarijoje skelbiami du kartus per metus – gegužės ir gruodžio mėnesiais. Šiuo metu prašymų registracija nuolatinei akreditacijai Vyriausybėje 2020 metams baigta.

Norėdami gauti vienos dienos leidimą įeiti į Vyriausybės rūmus, kreipkitės į Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrių el. p. spauda@lrv.lt.

SVARBU: jeigu išeinate iš darbo, akreditacijos kortelę būtina grąžinti. Kortelę galite grąžinti Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriui.

Su Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-14