BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Laikotarpiu 1918-1940

I kabinetas (1918-11-11–1918-12-26)

Ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Augustinas Voldemaras (tautininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas
 • Teisingumo ministras Petras Leonas (santarietis)
 • Prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Mykolas Velykis
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
 • Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas

II kabinetas (1918.12.26 – 1919.03.05)

Ministras pirmininkas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Jonas Vileišis (liaudininkas)
 • Teisingumo ministras Petras Leonas (santarietis) 
 • Finansų ministras Martynas Yčas (tautininkas)
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Švietimo ministras Mykolas Biržiška (socialdemokratas)
 • Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
 • Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas
 • Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos valdytojas Juozas Paknys (socialdemokratas)
 • Ministras be portfelio Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas)
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis

III kabinetas (1919.03.13 – 1919.04.12)

Ministras pirmininkas

Pranas Dovydaitis (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Jonas Yčas
 • Teisingumo ministras Liudas Noreika (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
 • Finansų ministerijos valdytojas Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas

IV kabinetas (1919.04.12 – 1919.10.02)

Ministras pirmininkas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
 • Vidaus reikalų ministras Petras Leonas (santarietis)
 • Teisingumo ministras Liudas Noreika (tautininkas)
 • Finansų ministras Jonas Vileišis (liaudininkas)
 • Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
 • Tiekimo ir maitinimo ministras Steponas Kairys (socialdemokratas)
 • Darbo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys (socialdemokratas)
 • Finansų ministras Martynas Yčas (tautininkas)
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Susisiekimo ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)
 • Ministras be portfelio Jokūbas Šernas (tautininkas)
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko

V kabinetas (1919.10.7 – 1920.06.15)

Ministras pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės ministras

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras (tautininkas)
 • Vidaus reikalų ministras Eliziejus Draugelis (krikščionis demokratas) 
 • Švietimo ministras ir žemės ūkio, valstybės turtų ministerijos valdytojas Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Teisingumo ministras Liudas Noreika (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministerijos valdytojas Pranas Liatukas
 • Susisiekimo ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)

VI kabinetas (1920.06.19 – 1922.01.18)

Ministras pirmininkas

Kazys Grinius (liaudininkas)

Ministrai

 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras ir einąs susisiekimo ministro pareigas Ernestas Galvanauskas
 • Vidaus reikalų ministras Rapolas Skipitis (santarietis)
 • Užsienio reikalų ministras Juozas Purickis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Kazimieras Bizauskas (krikščionis demokratas)
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis (krikščionis demokratas)
 • Krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Dominukas Siemaška

VII kabinetas (1922.02.02 – 1923.11.22)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras nuo 1922.09.29

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras iki 1922 m. rugpjūčio 21 d. Jonas Dobkevičius
 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras nuo 1922 m. rugpjūčio 22 d. Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) 
 • Vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras iki 1922 m. rugsėjo 28 d. Vladas Jurgutis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Petras Juodakis
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
 • Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis
 • Susisiekimo ministras Petras Vileišis
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas

VIII kabinetas (1923.11.23 – 1923.06.28)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, gudų reikalų ministras be portfelio

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras iki 1922 m. rugpjūčio 21 d. Jonas Dobkevičius 
 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras iki 1922 m. rugsėjo 28 d. Vladas Jurgutis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Petras Juodakis
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
 • Krašto apsaugos ministras Balys Sližys 
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis 
 • Susisiekimo ministras Benediktas Tamoševičius
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Bernardas Fridmanas

IX kabinetas (1923.06.29 – 1924.06.17)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, einantis gudų reikalų ministras be portfelio pareigas

Ernestas Galvanauskas

 • Teisingumo ministras Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)
 • Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
 • Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Karolis Žalkauskas (liaudininkas)
 • Susisiekimo ministras Tomas Norus-Naruševičius (liaudininkas) 
 • Finansų ministras Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) 
 • Žydų reikalų ministras be portfelio iki 1924 m. lapkričio 12 d. Zimanas Rozenbaumas

X kabinetas (1924.06.18 - 1925.01.27)

Ministras pirmininkas ir teisingumo ministras

Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)
 • Finansų ministras Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)
 • Krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Karolis Žalkauskas (liaudininkas)
 • Susisiekimo ministras Balys Sližys
 • Vidaus reikalų ministras nuo 1924 m. liepos 8 d. Zigmas Starkus (krikščionis demokratas)

XI kabinetas (1925.02.04 – 1925.09.19)

Ministras pirmininkas ir finansų ministras

Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis (krikščionis demokratas) 
 • Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Kazys Jokantas (krikščionis demokratas)
 • Teisingumo ministras Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministras Balys Sližys
 • Krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas 

XII kabinetas (1925.09.25 - 1926.05.31)

Ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras (nuo 1926 m. balandžio mėn. užsienio reikalų ministras)

Leonas Bistras (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Žemės ūkio ministras kun. Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas) 
 • Švietimo ministras Kazys Jokantas (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministras Balys Sližys
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis (ūkininkų sąjungos demokratas)
 • Finansų ministras Petras Karvelis (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras prelatas Mečislovas Reinys (krikščionis demokratas); 1926 m. balandžio mėn. išėjo iš vyriausybės ir buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi. Iki naujo Seimo rinkimų Užsienio reikalų ministerijai vadovavo ministras pirmininkas L.Bistras

XIII kabinetas (1926.06.15 – 1926.12.17)

Ministras pirmininkas, teisingumo ministras ir einantis užsienio reikalų ministro pareigas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Vladas Požela (socialdemokratas) 
 • Krašto apsaugos ministras Juozas Papečkis
 • Finansų ministras Albinas Rimka (liaudininkas)
 • Švietimo ministras Vincas Čepinskis (socialdemokratas)
 • Žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas (liaudininkas)
 • Susisiekimo ministerijos valdytojas Benediktas Tomaševičius

XIV kabinetas (1926.12.17 - 1929.09.19)

Ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Augustinas Voldemaras (tautininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis (tautininkas)
 • Finansų ministras Petras Karvelis (krikščionis demokratas)
 • Teisingumo ministras Stasys Šilingas (ūkininkų sąjunga)
 • Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys (tautininkas)
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa (ūkininkų sąjunga)
 • Susisiekimo ministras Juozas Jankevičius (ūkininkų sąjunga) 

XV kabinetas (1929.09.23 - 1934.06.8)
XVI kabinetas (1934.06.12 - 1935.09.6)
XVII kabinetas (1935.09.6 - 1938.03.24)

Ministras pirmininkas, finansų ministras ir laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas

Juozas Tūbelis (tautininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis
 • Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa
 • Krašto apsaugos ministras Jonas Variakojis
 • Teisingumo ministras Aleksandras Žilinskas (tautininkas)
 • Susisiekimo ministras Vytautas Vileišis (tautininkas)
 • Švietimo ministras Konstantinas Šakenis (tautininkas)

XVIII kabinetas (1938.03.24 – 1938.12.05)

Ministras pirminikas

Vladas Mironas (tautininkas)

Ministrai

 • Einantis užsienio reikalų ministro pareigas Stasys Lozoraitis
 • Einantis krašto apsaugos ministro pareigas Stasys Raštikis
 • Teisingumo ministras Boleslovas Masiulis (tautininkas)
 • Žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis
 • Susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas (tautininkas)
 • Švietimo ministras Juozas Tonkūnas (tautininkas)
 • Vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
 • Finansų ministras Julius Indrišiūnas (tautininkas)

XIX kabinetas (1938.12.05 – 1939.03.27)

Ministras pirminikas

Vladas Mironas (tautininkas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
 •  Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
 • Teisingumo ministras Jonas Gudauskis
 • Vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
 • Finansų ministras Julius Indrišiūnas (tautininkas)
 • Žemės ūkio ministras Juozas Skaisgiris
 • Švietimo ministras Juozas Tonkūnas (tautininkas)
 • Susisiekimo ministras Kazys Germanas

XX kabinetas (1939.03.28 – 1939.11.21)

Ministras pirmininkas

Jonas Černius (tautininkas)

Ministrai

 • Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
 • Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis (tautininkas)
 • Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis (valstietis liaudininkas)
 • Finansų ministras Jonas Sutkus (tautininkas)
 • Žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas (valstietis liaudininkas)
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministras Kazys Germanas (tautininkas)

XXI kabinetas (1939.11.21 - 1940.06.15)

Ministras pirmininkas

Antanas Merkys (tautininkas)

Ministrai

 • Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
 • Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis (tautininkas)
 • Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis (valstietis liaudininkas)
 • Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas (tautininkas) 
 • Finansų ministras Ernestas Galvanauskas
 • Švietimo ministras Kazimieras Jokantas (buvęs krikščionis demokratas) 
 • Žemės ūkio ministras Juozas Audėnas (valstietis liaudininkas) 
 • Susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas (krikščionis demokratas)
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-04