Vyriausybės komisijos

Vyriausybės komisijos sudaromos Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti. Vyriausybės komisijos sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus ir kitų asmenų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-31