BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


header image

Vyriausybė

Vyriausybė įgyvendina vykdomąją valdžią Lietuvoje.

Vyriausybę sudaro ministrų kabinetas: Ministras Pirmininkas ir keturiolika ministrų.

Kaip sudaroma ir veiklą pradeda Vyriausybė?

 1. Gavęs Seimo pritarimą Ministrą Pirmininką skiria Respublikos Prezidentas.
 2. Respublikos Prezidento pritarimu Ministras Pirmininkas sudaro likusį ministrų kabinetą.
 3. Vyriausybė sudaro savo veiklos programą.
 4. Seimas turi pritarti Vyriausybės programai.

Ministras Pirmininkas atstovauja Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai.

Ministras:

 • vadovauja ministerijai;
 • sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus;
 • atlieka kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas;
 • už jam pavestą valdymo sritį yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir yra tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

Ministerijos yra institucijos, per kurias ministrai atlieka jiems pavestų sričių valstybinio valdymo funkcijas. Jos įsteigtos kaip viešieji juridiniai asmenys ir yra finansuojamos iš valstybės biudžeto.

Lietuvos Respublikoje yra 14 ministerijų: Aplinkos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Finansų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Žemės ūkio ministerija.

Kaip veikia Vyriausybė?

Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus.

Vyriausybė:

 • tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
 • užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
 • koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
 • rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus;
 • vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei numato Konstitucija ir kiti įstatymai.

Ministras Pirmininkas:

 • sudaro Vyriausybę ir teikia jos sudėtį tvirtinti Respublikos Prezidentui;
 • teikia siūlymus Respublikos Prezidentui dėl ministrų skyrimo ir atleidimo;
 • teikia Seimui svarstyti Vyriausybės programą;
 • priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus;
 • kviečia Vyriausybės posėdžius ir jiems vadovauja (pirmininkauja), tvirtina Vyriausybės posėdžių darbotvarkes;
 • suteikia įgaliojimus derėtis ir pasirašyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;
 • sudaro vyriausybines delegacijas oficialiems vizitams į kitas šalis, taip pat dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose;
 • suteikia įgaliojimus atstovauti Vyriausybei Konstituciniame Teisme ir kituose teismuose;
 • sprendžia Vyriausybės veiklos organizavimo klausimus;
 • vykdo kitas pareigas, kurias Ministrui Pirmininkui paveda Konstitucija, Vyriausybės įstatymas ir kiti įstatymai.

Vyriausybės kanceliarija yra Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti atlikti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas.

Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

Vyriausybės kanceliarija:

 • vertina Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktus teisės aktų projektus;
 • rengia Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui reikalingą informaciją;
 • padeda Vyriausybei įgyvendinti jos programos nuostatas;
 • analizuoja šalies aktualijas;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja Vyriausybės posėdžius, pasitarimus ir tarpinstitucinius pasitarimus;
 • aptarnauja asmenis, kurie kreipiasi į Vyriausybę, Ministrą Pirmininką ir kt.

Vyriausybės rūmai – pastatas Vilniaus senamiestyje adresu Gedimino pr. 11.

Rūmai statyti 1977–1982 m. Juose veikė Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas. 1992 m. sausį rūmuose įsikūrė Vyriausybė.

Vyriausybės rūmai – vėlyvojo modernizmo architektūros pavyzdys, turintis postmodernistinio stiliaus apraiškų. Šis pastatas – vienas iš svarbiausių garsaus Lietuvos architekto Vytauto Edmundo Čekanausko kūrinių.

2020 m. gruodį darbą pradėjo Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės vadovaujama aštuonioliktoji Vyriausybė. Vyriausybę suformavo trys politinės partijos, kurios po Seimo rinkimų sudarė valdančiąją daugumą: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė gimė 1974 m. lapkričio 15 d. Vilniuje. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir ekonomikos magistro laipsnius. I. Šimonytė dirbo Finansų ministerijoje, 2009 m. liepą – 2012 m. gruodį penkioliktojoje Vyriausybėje ėjo finansų ministrės pareigas, nuo 2016 m. yra Seimo narė. Premjerė yra dirbusi Vilniaus universitete ir Lietuvos banke. Moka anglų, rusų, lenkų kalbas, turi švedų kalbos pagrindus.

Ministrai

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04