BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Artimiausiame Vyriausybės posėdyje gruodžio 10 d.

Data

2003 12 05

Įvertinimas
0
Posėdis vyks trečiadienį 13 val., pateikiame darbotvarkės klausimus.

1. Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5114, 5115, 5116, 5117, 891 straipsniais įstatymo projekto
Tikslas (esmė) - nustatyti atsakomybę: už veikas, kuriomis pažeidžiamos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatos; už teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą, reikalavimų pažeidimus; pavojingo objekto statusą turinčiose įmonėse pareigūnams už nesiėmimą ar neįgyvendinimą priemonių, kurių būtina imtis susidarius avarinėms situacijoms ar įvykus avarijai.
Įstatymo projekte siūloma patikslinti ATPK 51 straipsnį papildant jį 51 14 straipsniu (išskiriant pažeidimo sudėtį), taip pat patikslinti 224, 242, 259 1 straipsnius (pakeitimai susiję su pareigūnų bei institucijų, turinčių teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, kurių sudėtimis papildomas ATPK, bei bylų žinybingumu) ir papildyti Kodeksą atitinkamais straipsniais:
51 15 - nustatant atsakomybę už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų priimtų nutarimų sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymą;
51 17 - nustatant atsakomybę už nepaklusimą uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę;
51 16 - nustatant atsakomybę asmenims, vengiantiems imtis priemonių, neleidžiančių susidaryti avarinei situacijai ar susidarius avarinėms situacijoms bei įvykus avarijoms;
89 1 - nustatant atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą, reikalavimų pažeidimus.

2. Dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 40, 48, 57, 82, 84, 88, 108, 122, 123, 124 ir 125 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.
Priežastis - Seimui 2003 m. sausio 28 d. priėmus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. IX-1327, buvo iš dalies pakeistos Vietos savivaldos įstatyme vartojamos sąvokos. Įstatyme vartojamos sąvokos taip pat derintinos su kitais galiojančiais įstatymais (Viešojo administravimo įst., Valstybės tarnybos įst., Savivaldybių administracinės priežiūros įst., Antstolių įst., Civiliniu kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu). Tikslintinos įstatyme esančios nuorodos į atskirus Civilinio kodekso straipsnius.
Tikslas - pašalinti teisės aktuose vartojamų sąvokų neatitikimus. Projektu daromi techninio, redakcinio pobūdžio pakeitimai.

3. Dėl Sveikatos draudimo įstatymo 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr. IXP-2838) (Nr. 3–1617N)
Esmė - įstatymo projekte siūloma nustatyti papildomas su sveikatos draudimu susijusias garantijas ir paslaugas buvusiems geto, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams ir kitiems asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. bei kitos nepriklausomoje Lietuvoje vykdytos SSRS valdžios institucijų ir kariuomenės agresijos.
Sveikatos apsaugos ministerija siūlo pritarti tik pirmam minėto įstatymo straipsniui, kuriame papildomas apdraustųjų, draudžiamų, valstybės lėšomis sąrašas.
Įstatymo projekto 2 ir 3 straipsniams siūloma nepritarti, nes padidėtų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicininei reabilitacijai.

4. Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5, 6, 13, 20, 24, 52, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo (Nr. IXP-2865), Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 22, 24, 42, 44 straipsnių pakeitimo, 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios (Nr. IXP-2866), Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7, 9, 10, 13, 14, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo (Nr.IXP-2867) ir Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 12, 33, 36, 41, 44, 46, 47, 53, 67, 68, 71, 79, 81, 87 straipsnių pakeitimo (Nr. IXP-2868) įstatymų projektų (Nr. 3–1662N)
Esmė - Sveikatos apsaugos ministerija siūlo nepritarti pateiktiems įstatymų projektams, nes juose siūlomos pakeitimų nuostatos neatitinka iki šiol vykdytam visuomenės sveikatos priežiūros sistemos pertvarkymui, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dekoncentravimui ir decentralizavimui. Taip pat įstatymų nuostatos prieštarauja Administracinių teisės pažeidimų kodeksui, kuriame įtvirtinta rinką kontroliuojančių institucijų kompetencija, Lietuvos nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros strategijai, kuri numato pagrindines viešojo administravimo, vadybos pertvarkymo kryptis, kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijai.

5. Dėl Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įstatymo koncepcijos patvirtinimo (Nr. 3–914N)
Esmė - teikiama vykdant Vyriausybės 2002.02.27 nutarimą Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei ES programos teisės derinimo priemonių ir Aquis įgyvendinimo priemonių 2002 m. planų patvirtinimo“.
Lietuva, būdama JT ir kitų tarptautinių organizacijų nare bei tarptautinių sutarčių susitariančiąją šalimi turi užtikrinti, kad JT bei kitų tarptautinių organizacijų nekarinio pobūdžio įvestos sankcijos atskirų valstybių, organizacijų ar asmenų atžvilgiu būtų taikomos nacionaliniu mastu. Sankcijų prieš valstybes, organizacijas ar asmenis taikymas gali būti susijęs su ūkinės veiklos laisvės ir žmogaus teisių apribojimu, kurias garantuoja Konstitucija. Pagal Konstituciją tokius apribojimus galima taikyti tik įstatymu.
Pagrindinis rengiamo įstatymo tikslas – įstatymiškai įteisinti ir reglamentuoti sankcijų, taikomų prieš kitas valstybes, organizacijas ar asmenis skelbimo, vykdymo, pakeitimo, pratęsimo ir atšaukimo tvarką bei sąlygas, numatys baudžiamosios arba administracinės atsakomybės užtraukimą. Įstatymas nereglamentuos karinio pobūdžio tarptautinių sankcijų taikymo.
Rengiant įstatymo koncepciją buvo nagrinėta Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Prancūzijos, Norvegijos, Čekijos ir Latvijos patirtis.
Įstatymo rengimo, o jį parengus ir priėmus, sankcijų koordinavimo ir informavimo funkcija bus pavesta Užsienio reikalų ministerijai, o sankcijų vykdymo priežiūra atliks valstybės institucijos pagal kompetenciją.
Priėmus naująjį įstatymą reikės pakeisti ir papildyti:
1)Baudžiamąjį kodeksą, numatant baudžiamąją atsakomybę už paskelbtų sankcijų nevykdymą ar pažeidimą, jei šiais veiksmais būtų prisidėta prie karinės, etninės, religinės nesantaikos, žmogaus teisių pažeidimų ir tarptautinio terorizmo skatinimo bei finansavimo kitose valstybėse, ar sukelta grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir tarptautiniams santykiams;
2) LR administracinių teisės pažeidimų kodeksą, jame numatant administracinę atsakomybę už paskelbtų sankcijų nevykdymą ir pažeidimą, jei šiais veiksmais nebūtų tiesiogiai prisidėta prie karinės, etninės, religinės nesantaikos, žmogaus teisių pažeidimų ir tarptautinio terorizmo skatinimo ir finansavimo kitose valstybėse, taip pat nebūtų sukelta grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir tarptautiniams santykiams;
3) Mokėjimų įstatymą skirsniu, numatančiu finansinių sankcijų įgyvendinimo tvarką.

6. Dėl Seimo nutarimo „Dėl 2004 metų apskelbimo Vaikų sveikatos metais“ projekto
Esmė - teikiamu nutarimo projektu siūloma Seimui paskelbti 2004-uosius metus Vaikų sveikatos metais.
Vaikai yra jautriausia visuomenės dalis reaguojanti į fizinę ir psichosocialinę aplinką. Kasmet blogėja vaikų sveikatos rodikliai. Auga vaikų sergamumas ir invalidumas, mažėja fizinis aktyvumas ir kita. Paskelbimas Vaikų sveikatos metais atkreiptų visuomenės dėmesį į vaikų fizinę bei psichinę sveikatą, būtų paskata ieškoti būdų vaikų ligų prevencijai bei gydymui.

7. Dėl Mokinių sveikatos priežiūros bendrojo lavinimo mokyklose finansavimo taisyklių patvirtinimo (Nr. 3–1552N)
Tikslas - sukurti sveikatos priežiūros finansavimo modelį mokyklose, kuris leistų visiems vaikams gauti kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose.
Pagrindas - nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Švietimo įstatymo 23 straipsnį, kur nurodyta, kad sveikatos priežiūros mokyklose paskirtis – padėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatą, o taip pat minėto įstatymo 69 straipsnio 8 dalį, kur nurodyta, kad sveikatos priežiūra mokyklose Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ir savivaldybių biudžetų ir kitų lėšų.
Esmė - teikiamose taisyklėse nurodomi mokyklų tipai, kuriose bus organizuojama mokinių sveikatos priežiūra. Finansavimas bus vykdomas sekančiai: du trečdaliai lėšų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir vienas – iš savivaldybės biudžeto. Lėšų poreikis nustatomas vadovaujantis „Mokinio krepšelio“ principu parengta tvarka. Minėtos lėšos skiriamos sveikatos kabinetų darbuotojų etatų ir sveikatos kabinetų veiklos išlaidoms. Kitas išlaidas finansuoja mokyklos steigėjas, Sveikatos apsaugos ministerija ar programų ir kitos gaunamos paramos.
Finansavimo kontrolę, veiklos monitoringą ir analizę vykdys Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

8. Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo
Pagrindas - nutarimo projektas parengtas siekiant realizuoti 2004 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numatytą biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimą.
Esmė - teikiamu nutarimo projektu siūloma patvirtinti nuo 2004 m. gegužės 1 d. bazinę mėnesinę algą 115 litų, t. y. ją padidinti 10 litų arba 9,5 proc.
Pasekmės - padidintiems biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams mokėti per 2004 m. 8 mėnesius reikėtų apie 200 mln. litų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų (nurodyta projekto poveikio bazinio vertinimo pažymoje).

9. Dėl Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo (Nr. 3–1480N) ir Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 3–1690N)
Esmė - siūloma , kad nuo 2004 m. sausio 1 d. būtų pripažintas netekusiu galios Vyriausybės 1999 10 18 nutarimas Nr. 1147 „Dėl vertybinių popierių ir dokumentų blankų spausdinimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ , kurios priimtos vadovaujantis Įmonių įstatymu ir teikiamas projektas Dėl vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo, kuris parengtas pagal Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatas ir kurio pagrindinės nuostatos atitinka dabar galiojančias licencijavimo taisykles. Projekte siūloma , kad vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių ir oficialių ženklų žymėjimo ženklų gamybai licencijas išduos ir licencijuojamos veiklos sąlygas bei jų laikymosi priežiūrą vykdys Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos.
Taip pat Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo projekte siūloma papildyti valstybės rinkliava 50 litų už licencijos patikslinimą ir dublikato išdavimą.

10. Dėl Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, vykdymo“ pakeitimo (Nr. 3–1268N)
Esmė – 2002 m. gruodžio – 2003 m. vasario mėn. vykusių derybų tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos atitinkamų institucijų rezultatai dėl prekybos perdirbtomis žemės ūkio prekėmis liberalizavimo buvo įteisinti vienašaliais Lietuvos ir ES sprendimais, kurie abiems pusėms įsigaliojo nuo š.m. liepos 1 d. Kadangi Europos Komisija vėlesniais savo sprendimais panaikino eksporto subsidijas visoms perdirbtoms žemės ūkio prekėms (įskaitant “jautrias” prekes, tokias kaip alkoholis, pieno produktai), importuojamoms į Lietuvą, teikiamas atitinkamo Vyriausybės nutarimo dalinio pakeitimo projektas, kuriuo siūloma patikslinti prekių sąrašą, kurioms ES įsipareigojo netaikyti minėtų subsidijų . Taip pat siūloma nustatyti, kad perdirbtoms žemės ūkio prekėms, eksportuotoms iš ES iki teikiamo nutarimo įsigaliojimo, tačiau išleistoms laisvai cirkuliuoti po jo įsigaliojimo, projekte minima muitinės kontrolės tvarka būtų netaikoma . Be to, siūloma patikslinti eksporto muitinės deklaracijoje daromo atitinkamo įrašo dėl eksporto subsidijų netaikymo formuluotę.

11. Dėl Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 3–1385N)
Tikslas - priimti sprendimą dėl Žemės ūkio ministerijos nuostatų pakeitimo.
Esmė - Žemės ūkio ministerijos nuostatai paskutinį kartą buvo tikslinti 2002 metų birželį.
Per praėjusį laikotarpį:
pasikeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 5 ir 26 straipsnių nuostatos; buvo priimti Vyriausybės nutarimai:
dėl Žemės ūkio ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento prie Žemės ūkio ministerijos reorganizavimo (2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1091); dėl Atsakomybės už Europos Bendrijų nuosavus išteklius paskirstymo valstybės institucijoms ir įstaigoms patvirtinimo (2003 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1218).
Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama Vyriausybės 2003 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Atsakomybės už Europos bendrijų nuosavus išteklius paskirstymo valstybės institucijoms ir įstaigoms patvirtinimo“ 2.3.1 punktą, Vyriausybės nutarimo dėl ministerijos nuostatų pakeitimo projektą turi pateikti per du mėnesius nuo nurodytojo nutarimo įsigaliojimo t. y. iki 2003 m. gruodžio 9 dienos.
Atsižvelgiant į tai, teikiamas Vyriausybės nutarimo dėl Žemės ūkio ministerijos nuostatų pakeitimo projektas.

12. Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 3–1605N)
Esmė - teikiamu nutarimo projektu siūloma papildyti Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir įrašyti naujas funkcijas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo.

13. Dėl žemės ūkio bendrovių „Ceikiniai“, „Raudesa“, „Žvirinka“, „Žiogaičių“, „Gumbiškių“, „Dviragio“, „Pavašakiai“, „Muntvydai“, „Visalaukiai“, „Kuktiškės“, „Šaulių“, „Pamierio“, „Raudoniškis“, „Bagotosios“, Šerkšnės, uždarųjų akcinių bendrovių „Anykščių agroservisas“, „Špižius“, „Pakruojo mūša“, „Nodežeris“, akcinės bendrovės banko „Lietuvos verslas“, akcinių bendrovių „Koton“, „Sirijus“, „Alytaus grūdai“ ir akcinės bendrovės spaustuvės „Spindulys“ skolų pripažinimo beviltiškomis (Nr. 3–1627N)
Tikslas – pripažinti beviltiškomis įmonių skolas Finansų ministerijai bendrai 18 606 343,71 lito sumai.
Esmė – Finansų ministerija siūlo pripažinti beviltiškomis eilės įmonių skolas:
Eilės žemės ūkio įmonių (17) skolas, kurios susidarė įmonėms gavus Pasaulio banko paskolą dyzeliniams degalams pirkti ir jos negrąžinus - bendrai 1,26 mln. litų sumai. Įmonės yra likviduotos ir išregistruotos iš juridinių asmenų registro.
UAB “Pakruojo mūšą” 55 838,76 lito sumą todėl, kad įmonė, gavusi sojos rupinius pagal lengvatinę paskolą iš JAV, už kurią garantavo Finansų ministerija, bankrutavo ir 2003 m. liepos 3 d. buvo išregistruota iš Įmonių rejestro. Išieškoti šios skolos Finansų ministerijai, kaip trečios eilės kreditoriui, nepavyko.
UAB “Nodežeris” 87 987,9 lito skolą, nes įmonė bankrutavo ir 2003 m. liepos 8 d. buvo išregistruota iš Įmonių rejestro. Realizuojant įmonės turtą Finansų ministerijos finansinis reikalavimas nebuvo patenkintas.
AB banko „Lietuvos verslas” 2 334 600,44 lito skolą, nes bankas, kuriame buvo laikomas Finansų ministerijos terminuotas indėlis bankrutavo ir buvo patenkintas tik Gyventojų indėlių kompensavimo fondo reikalavimas (793 553,41 lito). Realizuojant bankroto metu banko turtą Finansų ministerijos, kaip trečios eilės kreditoriaus, finansinis reikalavimas nebuvo patenkintas.
AB “Koton” 496 339,34 lito skolą, nes įmonė bankrutavo ir 2003 m. kovo 31 d. buvo išregistruota iš Įmonių rejestro. Realizuojant įmonės turtą Finansų ministerijos finansinis reikalavimas, kuris sudarė 22 035 512, 01 lito buvo patenkintas iš dalies.
AB “Sirijus” 812 329,2 lito įsiskolinimą, nes įmonė bankrutavo ir 2003 m. birželio 26 d. išregistruota iš Įmonių rejestro. Realizuojant įmonės turtą Finansų ministerijos finansinis reikalavimas buvo patenkintas iš dalies – 741,66 lito t.y. 0,09 proc. turėto kreditorinio reikalavimo.
AB “Alytaus grūdai” 11 808 167,21 lito skolą, nes įmonė bankrutavo ir Finansų ministerijos patvirtintas finansinis reikalavimas nebuvo patenkintas. 2002 m. rugsėjo 10 d. įmonė išregistruota iš Įmonių rejestro
AB spaustuvės „Spindulys“ 1 751 811,53 lito skolą. Pardavus aukciono būdu Finansų ministerijos reikalavimo teisę į AB spaustuvę „Spindulys“ už 2 972 717,64 lito buvo padengtas AB spaustuvės „Spindulys“ įsiskolinimas 858 000 JAV dolerių paskola, 64 549,65 JAV dolerio palūkanos bei 1 848,6 JAV dolerio delspinigių – liko nepadengta 1 751 811,53 lito delspinigių.

14. Dėl neišpilstytų alkoholinių gėrimų ir jų žaliavų importo 2004 metų tarifinių kvotų
Esmė – siūloma nustatyti neišpilstytų alkoholinių gėrimų ir jų žaliavų importo tarifines kvotas, taikant nulinę muito normą kvotos ribose, ir sudaryti palankias sąlygas Lietuvos alkoholinių gėrimų pramonei konkuruoti su alkoholinių gėrimų importu iš kaimyninių šalių, nes nemaža dalis jų įvežama iš Latvijos bei Estijos, o šių šalių gamintojai žaliavas, skirtas pramoniniam perdirbimui, įsiveža be muito. Be to, remiantis laisvosios prekybos sutartimi, šiose šalyse pagaminti gėrimai į Lietuvą importuojami taip pat be muito. Sprendimas galiotų iki Lietuvos narystės ES dienos.

15. Dėl Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1405 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. 3–1639N)
Esmė - nutarimo projektu siūloma įtraukti į komisijos sudėtį socialinės apsaugos ir darbo viceministrą R.Šadžių, pakeisti kultūros ministrės pavardę, o prie komisijos nario V.Sventicko pavardės išbraukti žodžius “Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas”.

16. Dėl Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 420 „Dėl Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Esmė - teikiamu nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad į Lietuvos invalidų reikalų tarybą savo atstovus galėtų deleguoti Ūkio ministerija ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija. Atsižvelgiant į tai, yra tikslinami minėtos tarybos nuostatai, nes iki šiol nei Ūkio ministerija, nei Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija savo atstovų į tarybą nedeleguodavo.

17. Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl paskolų iš vidaus ir užsienio paskolų lėšų bei valstybės garantijų teikimo ir suteiktų paskolų grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Nr. 3–1624N) ir 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl Valstybinės paskolų komisijos sudarymo“ (Nr. 3–1623N) pakeitimo
Esmė – Finansų ministerija siūlo patikslinti Valstybinės paskolų komisijos sudėtį – vietoj buvusios Finansų ministerijos sekretorės A.Ungulaitienės įrašyti dabartinę ministerijos sekretorę L.Adakauskienę ir pakeisti Ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus G.Miškinio pareigas.

18. Dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Kaune, perdavimo
Tikslas: perduoti Kauno miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise 11531 kv. m. žemės sklypą gatvių tinklui ir automobilių saugojimo aikštelei įrengti, 14784 kv. m. ir 15058 kv. m. žemės sklypus skirtingo lygio sankryžai įrengti.
Esmė: nutarimo projektu siūloma perduoti valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei 11531 kv. m. žemės sklypą esantį Kuršių g. 49C, Kaune, gatvių tinklui ir automobilių saugojimo aikštelei įrengti bei du 14784 kv. m. ir 15058 kv. m. žemės sklypus esančius Kuršių g. 49E bei Užnerio g. 1A, Kaune, skirtingo lygio sankryžai įrengti.
Detaliame teritorijų plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės valdybos sprendimu, šių sklypų tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo pobūdis – teritorijos gatvių ir kelių tinklui įrengti ir eksploatuoti.
Šis projektas yra vienas kompleksinių Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtinto Bendrojo plano sprendimų, siekiant išvystyti šiaurinę miesto dalį. Tikslas suformuoti susisiekimo trasų optimalias struktūras ir nukreipti transporto eismą nuo Sargėnų mikrorajono.
Projekto įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybė sudarė sutartį su AB „Baltic Shopping centers“ dėl dviejų lygių sankryžos statybos, panaudojant bendrovės lėšas.

19. Dėl negyvenamųjų patalpų mainų ir perdavimo (Nr. 3–1549N)
Priežastis - Vyriausybės nutarimo projektas teikiamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu.
Tikslas (esmė) - mainyti valstybei nuosavybės teise priklausantį valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto patikėjimo teise valdomą turtą (816,14 kv. metro ploto negyvenamąsias patalpas Kaune, Donelaičio g. 33 ), kurio tikėtina rinkos vertė 431000 litų į UAB „Hidroprojektas“ nuosavybės teise priklausantį turtą (777,39 kv. metro negyvenamąsias patalpas Kaune, Donelaičio g. 33), kurio tikėtina rinkos vertė 435000 litų. Padidinti valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto įstatinį kapitalą 230679,35 lito. Perduoti viešajai įstaigai „Ekoagros“ 10 metų 338,24 kv. metro negyvenamąsias patalpas Kaune, Donelaičio g. 33, kurias patikėjimo teise valdo valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas.

20. Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo (Nr. 3–1518N)
Priežastis - Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, įgyvendindamas PHARE projektą, rengiasi rekonstruoti Panemunės m. veikiantį pasienio kontrolės postą. Šio kontrolės posto teritorijoje yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pagėgių rinktinės patikėjimo teise valdomi administracinis pastatas ir kontrolės postas, kurie iš esmės trukdo vykdyti rekonstrukcijos projektą. Vyriausybei siūloma nurašyti minėtus du pastatus.
Tikslas - siekiant rekonstruoti Panemunės m. esantį pasienio kontrolės postą, nurašyti aukščiau minėtus valstybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, juos išardyti, tinkamas tolesniam naudojimui liekamąsias medžiagas įtraukti į apskaitą, nebetinkamas naudoti – likviduoti.

21. Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo (Nr. 3–1529N)
Priežastis ir tikslas - Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, kad Bedančių k., Raseinių raj. esantys buvusios tarybinės armijos raketinės bazės pastatai yra neinventorizuoti, jiems neatlikta teisinė registracija ir neturi teisėto valdytojo, 2002-06-03 nutarimu Nr. 796 nusprendė perduoti Bedančių zenitinio raketinio diviziono poziciją, karinę dalį 25006 valdyti Dubysos regioninio parko direkcijai. Šiuo metu minėtiems pastatams yra atlikta teisinė registracija, tačiau 15 statinių yra avarinės būklės ir jų naudoti nebegalima, jie nustatyta tvarka pripažinti netinkamais (negalimais) naudoti ir siūloma Vyriausybei juos nurašyti, siekiant išvengti galimų nelaimių.
Statinių nugriovimui lėšas (98 tūkst. litų) skyrė Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo taryba.

22. Dėl Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, skiriamųjų ir specialiųjų identifikavimo ženklų pavyzdžių patvirtinimo“ ir 2001 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1083 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, skiriamųjų ir specialiųjų identifikavimo ženklų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. 3–1629N)
Esmė – atsižvelgiant į tai, kad pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto naujos redakcijos nuostatas muitinės pareigūnų uniformos, skiriamųjų ženklų, tarnybinio pažymėjimo, identifikavimo ženklo ir tarnybos ženklo pavyzdžius tvirtina finansų ministras, o ne Vyriausybė, siūloma nuo 2004 01 01 pripažinti netekusiu galios atitinkamą Vyriausybės nutarimą (su jo pakeitimais), nes nuo nurodytosios datos įsigalios finansų ministro parengtas atitinkamas įsakymas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas nenumato piniginės kompensacijos vietoj uniformos mokėjimo muitinės pareigūnams, siūloma taip pat pripažinti netekusiu galios LRV 1994 04 29 nutarimą Nr.333.

2003-12-05