Gyventojai, skirdami iki 2 proc. pajamų mokesčio, galės paremti ir politines partijas

Data

2006 12 20

Įvertinimas
0
Vyriausybės posėdyje pritarta Seimo narių inicijuotoms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujoms nuostatoms, kad gyventojai ir politinėms partijoms galėtų skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Pagal dabar galiojančias įstatymo nuostatas iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos galima skirti tiktai pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą subjektams: nevyriausybinėms organizacijoms, paramos ir labdaros organizacijoms, mokykloms, ligoninėms ir etc.

Naujos įstatymo projekto nuostatos, kurios dar bus tvirtinamos Seime, atitinka parlamentinių partijų frakcijų susitarimą „Dėl kovos su korupcija stiprinimo“ - pagal šį susitarimą politinės partijos turi būti finansuojamos iš biudžeto, taip pat turi būti suteikta galimybė fiziniams asmenims paremti jam tinkamą politinę partiją jai pervedant iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio.

2006-12-20