Taisomas Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas

Data

2008 12 24

Įvertinimas
0
Šiandien Ministrų kabinetas pritarė Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo dviejų straipsnių pataisoms. Pataisyti šį įstatymą būtina, nes šiuo metu galiojantis mūsų rinkimų į Europos parlamentą įstatymas neatitinka Europos Sąjungos Nicos sutarties, iš dalies pakeičiančios Europos Sąjungos sutartį. Įstatymas taip neatitinka Akto dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir sutarčių. Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvoje bus renkami 12 Europos Parlamento narių, o pagal dabar galiojantį įstatymą Lietuva rinko 13 Europos parlamento narių.
Ateityje, į ES įstojus naujoms valstybėms narėms, gali atitinkamai keistis ir valstybių narių skaičius Europos parlamente, todėl įstatymo projekto tekste neįvardijamas konkretus Lietuvoje renkamų atstovų Europos parlamente skaičius.
Įstatymo pataisos bus pateiktos Seimui. Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje vyks birželio 7 dieną.

2008-12-24